VİODOX SPREY 20ML PDF Yazdır e-Posta

VİODOX ile ilgili görsel sonucu

VİODOX SPREY-Deri Antibakteriyeli

 

BİLEŞİMİ: 200 ml'lik metal şişe içinde bulunan her 120 ml koyu mavi-mor rekli çözeltinin içinde 2,52 gram Doksisiklin hiklat bulunur.

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Dokdidiklin tetrasiklin grubuna ait geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Birçok Gram(+) ve Gram(-) bakterilere karşı  etkinlik gösterir. Doksisiklin harici uygulamada deriden emilmediği için topikal olar etkir.

 

KULLANIM SAHASI: Doksisikline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen deri, meme, tırnak enfeksiyonlarında ve yaralanmalarda topikal tedavi amacıyla kullanılır.

 

HEDEF TÜRLERİ: Sığır, at, koyun, keçi, domuz, köpek ve kediler.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Uygulanacak bölge tamamen temizlendikten sonra 15-20cm uzaklıktan enfekte bölge üzerine 1-2 saniye püskürtülerek uygulanır. Günde 1-2 ugulama yapılır. İyileşme tamamlanıncaya kadar uygulamaya devam edilir. Kullanmadan önce çalkalanmalıdır. Sadece topikal uygulama içindir.

 

ÖZEL KLİNİK BİLİGLER VE HEDEF TÜRLERİ İÇİN UYARILAR:  Kullanmadan önce çalkalanmalıdır. Sıkılan bölgenin hayvan tarafından yalanmaması için tedbirler alınmalıdır.

GEBELİKTE KULLANIMI: Doksisiklinin haricen kullanımı gebelik yönünden güvenlidir.

 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Penisilinler, sefalosporinler ve kinolonlarla birlikte kullanılmamalıdır.

 

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: İlaç Kalıntı Arınma Süresi: Et ve süt için sıfır(0) gündür.