DURENYL ENJ PDF Yazdır e-Posta

alt

DURENYL ENJ.

BİLEŞİMİ: Steril, berrak, renksiz çözeltinin her ml'si 50mg Furosemid içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLEKLERİ:Furosemid farmakodinamik olarak yüksek etkinlik, düşük toksisite ve geniş sağıtım aralığı sağlayan bir diüretiktir. Farmakolojik etkisi böbreklerin fonksiyonel bölgesinde proksimal ve distal tübüller ile çıkan henlede görülür. Dozun yükselmesi ile birlikte en yüksek etkinin elde edilmesi yönünden doz-cevap oranı on katına kadar çıkar. Parental uygulamada özellikle damar içi verildiğinde en çabuk diüretik cevap alınır. Ürünün hızlı emilmesi ve zayıf lipit çözünürlüğü böbreklerden hızlı geçişini sağlar. Böylece dokularda birikme olmadığından etkisi çok çabuk ortaya çıkar. Furosemid distal tübüllerde karbonik anhidraz aktivitesi üzerinden inhibitör etkisi olmayan diüretiktir. Kas içi uygulamadan sonra yaklaşık 15 dakika içinde maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır ve metabolize olduktan sonra idrarla atılır.

KULLANIM SAHASI: Sığıri koyun, at, köpek ve kedilerde diüretik olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Kas içi, deri altı veya damar içi kullanılır.

  • Genel farmakolojik doz:
  1. At ve ruminantlarda 0,5-1mg/kg cankı ağırlığa,
  2. köpek ve kedilerde 2,5-5mg/ kg canlı ağırlığa verilir.
  • Pratik olarak:
  1. Ruminantlar ve atlarda 1ml/50 kg canlı ağırlığa,
  2. köpek ve kedilere 0,5-1ml/10 kg canlı ağırlığa verilir.
  • 5-10 dk içinde idrar örneği alınmak istendiğinde at ve sığırlarda 4 ml damar içi uygulama yeterlidir.

GEBELİKTE KULLANIM: Gebeliğin son üçte birlik bölümünde kullanılması sakıncalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:İlaç Kalıntı Arnma Süresi(i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 2 gün geçmeden kasaplık sığır ve koyunlar kesime gönderilmemeli ve 2 gün (4 sağım) boyunca elde edilen inek ve koyun sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır.